Termenii si Conditii

 

 

Termenii serviciului

 

1 Domeniul de aplicare, modificarea Termenilor și condițiilor generale

 

 

1.1 Termenii și condițiile generale (TCG) de mai jos se aplică utilizării platformei www.via-Romania.ro. Acesta este un serviciu oferit de www.via-Romania.ro ("via-Romania.ro" sau "noi").

 

1.2 "Utilizatori" în sensul acestor Termeni și condiții generale sunt persoanele fizice și juridice care s-au înregistrat și a căror înregistrare a fost confirmată de către www.via-Romania.ro

 

1.3. via-Romania.ro oferă utilizarea platformei sale, în special utilizarea bazei de date, numai pe baza acestor Termeni și condiții generale.

 

1.4. Prin înregistrarea sau folosirea serviciilor noastre, utilizatorii acceptă valabilitatea acestor Termeni și condiții generale.

 

1.5. via-Romania.ro își rezervă dreptul de a-și modifica termenii și condițiile generale în vigoare în cazul în care o ajustare este necesară din motive economice sau juridice. Modificările nu vor deveni parte a acordului până când utilizatorul nu va consimți la astfel de modificări. În acest scop este suficient ca via-Romania.ro să trimită noua versiune a Termenilor și condițiilor generale la adresa de e-mail pe care utilizatorul a furnizat-o în scop informativ. Dacă utilizatorul nu contrazice modificările aduse Termenilor și Condițiilor Generale în decurs de o săptămână, consimțământul va fi considerat ca fiind acordat.

 

1.6. Condițiile și condițiile conflictuale ale utilizatorului nu au niciun efect, chiar dacă via-Romania.ro nu le contrazice.

 

 

2. Performanță prin via-Romania.ro, performanță de către furnizori

 

 

2.1. Platforma este o piață online pe care utilizatorii pot oferi și închiria apartamente, case, pensiuni, vile, camere sau alte spații de cazare.

 

2.2. Site-ul www.via-Romania.ro, oferă o platformă pe care utilizatorii pot comunica între ei și pot încheia acorduri. via-Romania.ro însăși nu oferă cazare; acesta acționează doar ca intermediar pentru încheierea de acorduri între utilizatori.

 

2.3. Contractele de inchiriere sunt încheiate exclusiv între utilizatorul care furnizează locuința ("gazda") și utilizatorul care închiriază locuința ("oaspete"). via-Romania.ro însăși nu este o parte a contractelor încheiate între utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, via-Romania.ro este îndreptățită să acționeze ca reprezentant al gazdei, având autoritatea de a încheia acorduri și de a încheia acorduri în numele său. Cu toate acestea, gazda și oaspetele/ții sunt responsabili pentru îndeplinirea propriilor obligații contractuale. În cazul neîndeplinirii obligațiilor, aceasta trebuie negociată între utilizatori. via-Romania.ro salvează și va transmite datele de contact ale ambelor părți în acest scop.

 

2.4. via-Romania.ro nu examinează legalitatea, exactitatea sau caracterul complet al ofertelor publicate pe platformă sau pe conținutul utilizatorilor, iar acestea nu reprezintă opiniile via-Romania. via-Romania.ro nu este responsabil pentru ofertele sau conținutul terților.

 

2.5. Gazdele pot aplica proprii termeni și condiții pentru locuința pe care o închiriază, care nu afectează Termenii și condițiile generale de pe via-Romania.ro.

 

2.6. Gazdele și oaspeții sunt responsabili pentru respectarea dispozițiilor legale, inclusiv a codurilor municipale privind închirierea de proprietăți.

 

 

 

3. Înregistrarea, realizarea acordului de utilizare, declarațiile contractuale

 

 

3.1. Înregistrarea utilizatorilor este necesară pentru utilizarea ofertei de închiriere a via-Romania.ro. Înregistrarea este gratuită și necesită ca utilizatorii să accepte Termenii și condițiile generale pentru via-Romania.ro. Acordul de utilizare între via-Romania.ro și utilizatorul apare la primirea e-mail-ului de confirmare a înregistrării la adresa de e-mail furnizată de utilizator. Nu există nicio pretenție privind încheierea unui astfel de acord de utilizator.

 

3.2 Înregistrarea este disponibilă numai persoanelor fizice, persoanelor juridice și parteneriatelor care au competență juridică deplină. Înregistrarea unei persoane juridice sau a unui parteneriat poate fi efectuată numai de o persoană fizică cu putere de reprezentare care trebuie numită. Atunci când se înregistrează, numai persoane individuale pot fi date ca proprietar al contului de utilizator (adică nu cupluri căsătorite sau familii).

 

3.3. Când se înregistrează, utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte, actualizate și complete, conform formularului de înregistrare, în special numele și prenumele, adresa curentă (nu o căsuța poștală), o adresă de e-mail valabilă și numele societății și un reprezentant autorizat (dacă este cazul). Datele trebuie să fie actualizate și corecte în orice moment. Sunt interzise mai multe înregistrări sub diferite nume de membri. La înregistrare, utilizatorul alege un nume de membru și o parolă. Numele de membru nu poate fi un e-mail sau o adresă de Internet, nu trebuie să încalce drepturile terților - în special drepturile de desemnare sau de marcă - și nu trebuie să depășească limitele decentei comune. După înregistrare, utilizatorului i se atribuie o parolă și un nume pentru contul său de utilizator.

 

3.4. Utilizatorul poate primii declarații contractuale la adresa de e-mail declarată.

 

3.5. Prin aprobarea termenilor și condițiilor generale, utilizatorul este de acord să primească buletine informative și informații similare prin e-mail. Utilizatorul își poate revoca acordul în orice moment fără costuri.

 

3.6 Prin acceptarea termenilor si conditiilor  gazdele isi dau acordul ca S.C. Home Shop S.R.L. prin via-Romania.ro  sa incaseze petru el si in numele gazdei contravaloarea rezervarii iar dupa ce oaspetele a finalizat sedere in locatia gazdei via-Romania prin S.C. Home Shop S.R.L. sa transfere banii in contul gazdei mai putin comisionul de 3% pe care il retine via-Romania.ro pentru serviciile prestate, in cazul platilor cash gazda va vira 3% din valoarea rezervarii in contul via-romania.ro.

3.7.   În cazul  rezervărilor cu plata la cazare (cash) vă trimitem o factură de comision aferent rezervărilor la sfârșitul fiecarei luni, pe care o achitați printr-un simplu transfer bancar sau plata online.

 

3.8 via-Romania.ro poate percepe o taxa de inscriere pentru publicarea proprietatilor pe platforma.

 

 

4. Obligațiile utilizatorului, contul de utilizator, integritatea sistemului

 

 

4.1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl plasează pe platformă. În relația sa cu via-Romania.ro, el se angajează să nu introducă conținut ilegal pe platformă și să se abțină de la acțiuni care încalcă legile în vigoare.

 

4.2. Gazda are responsabilitatea de a se asigura că locuința pe care o oferă este descrisă corect și complet. Gazda trebuie să furnizeze informațiile din câmpurile obligatorii pentru via-Romania.ro, astfel încât locuința și oferta să fie descrise cu suficientă precizie.

 

În plus, Gazda este liber să stipuleze condiții suplimentare, cum ar fi: valoarea oricăror depozit, costul curățeniei finale, opțiunile de anulare, etc. Anularea diferită politicile care pot fi convenite sunt disponibile în conformitate cu politicile de anulare. Utilizatorul se angajează să păstreze informațiile în contul său de utilizator actualizate și precise și să le corecteze imediat în cazul unei schimbări.

 

4.3. Utilizatorul se obligă să-și folosească singur contul de utilizator și să-și păstreze secretul parolei.

 

4.4. Utilizatorul este responsabil  fata de via-Romania.ro pentru toate acțiunile efectuate utilizând contul său de utilizator, cu excepția cazului în care utilizatorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a contului său de utilizator.

 

4.5. Odată ce utilizatorul are cunoștință de faptul că terții au acces la datele despre utilizatori sau au obținut altfel acces la contul său de utilizator, acesta trebuie să notifice imediat via-Romania.ro. via-Romania.ro are dreptul să blocheze apoi contul de utilizator până când situația a fost clarificată.

 

4.6. Fiecare utilizator trebuie să verifice în mod independent identitatea partenerului său contractual. via-Romania.ro nu își asumă răspunderea pentru acuratețea informațiilor de contact ale utilizatorilor introduse pe platformă.

 

4.7. Utilizatorul se angajează să își înființeze sistemele și programele în legătură cu utilizarea ofertei de via-Romania.ro într-un mod care să garanteze că securitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor create de via-Romania.ro pentru a se asigura ca serviciile nu sunt afectate. Utilizatorii nu trebuie să blocheze, să rescrie sau să modifice conținutul generat de via-Romania.ro sau să interfereze cu oferta via-Romania.ro  în orice alt mod care contravine scopului acordului de utilizare. via-Romania.ro este îndreptățită să stabilească măsurile necesare, în conformitate cu secțiunea 12, care sunt necesare pentru a asigura integritatea sistemului de închiriere via-Romania.ro  sau a unor sisteme terțe.

 

4.8. Utilizatorii nu trebuie să utilizeze adrese, date de contact sau adrese de e-mail pe care le obțin prin utilizarea site-ului web în alte scopuri decât pentru comunicarea contractuală. În special, aceste date nu trebuie transmise persoanelor neautorizate sau folosite pentru a trimite publicitate, cu excepția cazului în care utilizatorul în cauză și-a dat acordul în mod expres în prealabil.

 

4.9. Utilizatorul nu trebuie să trimită mesaje în masă cu același conținut prin intermediul platformei. Este interzis orice spam sau hărțuire similară față de alți utilizatori sau de terți.

 

4.10. Fiecare utilizator este el însuși responsabil pentru arhivarea oricăror informații care pot fi vizualizate pe site și salvate de către via-Romania.ro, care sunt necesare în scopul păstrării dovezilor, contabilității etc. pe un suport de stocare independent de via-Romania.ro.

 

4.11. În cazul unei încălcări a acestor Termeni și condiții generale de către un utilizator, via-Romania.ro este îndreptățită să-și exercite drepturile asupra gospodăriilor virtuale. via-Romania.ro poate exclude utilizatorul în cauză de la utilizarea serviciilor sale, de a șterge conținutul pe care îl folosește sau de a lua alte măsuri în sensul secțiunii 12. via-Romania.ro va întreprinde acțiuni în justiție pentru a-și exercita drepturile legitime de toleranță și de compensare.

 

5. Manipularea conținutului și a drepturilor

5.1. În cadrul funcționalității platformei, Gazdele pot prezenta oferta de cazare potențialilor Oaspeți folosind o varietate de medii. Anumite reguli trebuie să fie respectate pentru a se asigura că diferitele mijloace media sunt utilizate în mod legal, astfel încât nici utilizatorul, nici via-Romania.ro  nu pot fi trase la răspundere. Aceste reguli derivă, de exemplu, din legile care protejează drepturile de autor și mărcile, în plus față de acești Termeni și condiții generale.

5.2. via-Romania.ro salvează pentru utilizator conținutul multimedia încărcat de site (imagini, text etc.) sau doar aranjează spațiul necesar de memorie și accesul la acesta. Utilizatorii înșiși sunt, prin urmare, singurii responsabili pentru conținutul multimedia pe care îl încarcă pe platforma via-Romania.ro și pentru a compensa via-Romania.ro împotriva tuturor creanțelor terților care rezultă din acest lucru. În special, această despăgubire include, de asemenea, costurile de urmărire penală adecvată și de apărare juridică.

5.3. Prin urmare, utilizatorii se vor asigura că, conținutul încărcat nu încalcă legea aplicabilă sau dispozițiile legale, decența comună sau drepturile terților (drepturi de desemnare, drepturi de personal, drepturi de autor, drepturi de protecție a datelor etc.). De asemenea, utilizatorul se angajează să nu utilizeze conținut pornografic, glorificat de violență. Acest lucru se aplică și în cazul trimiterii de e-mailuri și alte suporturi de comunicare electronică ale platformei.

5.4. Prin încărcarea conținutului multimedia, utilizatorii transferă către via-Romania.ro  un drept gratuit, revocabil, nelimitat, non-local, de utilizare, care poate fi sublicenționat la conținutul multimedia încărcat de către utilizator pe platforma via-Romania.ro. În special, dreptul de utilizare cuprinde dreptul de a procesa conținutul multimedia în scopurile platformei și de a le pune la dispoziția publicului offline, în formă tipărită sau electronică, prin conexiune prin cablu sau fără fir, astfel încât să fie accesibile publicului în locurile și orele alese de aceștia, inclusiv redarea pe terminalul receptoare ales de acesta, care permite accesul online, în special dispozitive portabile: calculator, laptop, smartphone-uri, tablete și echipamente similare.   Drepturile de utilizare includ, de asemenea, dreptul de a integra conținut multimedia, inclusiv medii de publicitate, pe site-urile web ale partenerilor contractuali ai companiei via-Romania.ro.

5.5. Conținutul oferit prin via-Romania.ro este protejat prin dreptul de autor. Platforma este în general accesată și utilizată individual de către o persoană fizică utilizând un browser web. Folosirea unor tehnologii precum: păianjeni web (web spiders), crawlere sau alte programe similare, al căror scop nu este doar indexarea conținutului, ci și accesarea în masă și salvarea conținutului platformei este interzisă. Acest lucru se aplică, în special, tehnologiilor care permit așa-numitele răzuire a ecranului (screen scraping) și alte servicii ale unor terțe părți.

5.6. În cazul încălcării acestor interdicții și a regulilor din aceste Termeni și condiții generale, via-Romania.ro are dreptul de a refuza acceptarea conținutului, de a șterge și a bloca imediat conținutul și de a șterge imediat paginile și link-urile către acestea. În astfel de cazuri, utilizatorul nu are dreptul la restaurarea conținutului său multimedia pe platforma de internet sau la accesarea profilului său de utilizator șters.

 

6. Disponibilitatea și modificarea site-ului

6.1. Utilizatorul nu are nicio pretenție legală privind utilizarea permanentă a platformei. În special, via-Romania.ro nu este obligată să se asigure că platforma este disponibilă sau poate fi accesată în orice moment. Cu toate acestea, via-Romania.ro se străduiește să mențină funcționarea platformei cu cât mai puține întreruperi posibil și să continue să o dezvolte în conformitate cu cerințele utilizatorilor.

6.2. via-Romania.ro poate restricționa temporar utilizarea, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere al securității, integrității, limitelor de capacitate sau al executării măsurilor tehnice (lucrări de întreținere). În special, via-Romania.ro va ține cont de interesele legitime ale utilizatorilor prin notificarea acestora în avans.

 

7. Răspundere pentru site-uri terțe

7.1. Paginile platformei includ, de asemenea, link-uri către site-uri web de pe internet întreținute de terțe părți, al căror conținut nu este cunoscut pentru via-Romania.ro. via-Romania.ro oferă doar acces la site-urile web și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestoara. Legăturile către site-uri internet ale unor terțe părți servesc doar pentru a facilita navigația. via-Romania.ro nu acceptă opiniile exprimate pe site-urile la care se leagă și, mai degrabă, se distanțează în mod expres de orice conținut de pe toate site-urile cu care se leagă pe platforma sa.

7.2. Proprietarii site-urilor de Internet la care hyperlink-urile platformei via-Romania.ro sunt singurii responsabili atât pentru conținutul acestora, cât și pentru bunurile sau serviciile oferite spre vânzare acolo.

 

8. Procesul de rezervare, plată șifacturare

8.1 Prin publicarea unei proprietați pe site-ul web via-Romania.ro, Gazda prezintă o oferte de cazare. Un alt utilizator (Oaspete) poate trimite o ofertă pentru a încheia un contract de închiriere pentru această locuință/proprietate. Acordul apare dacă Gazda acceptă această ofertă în termen de 24 de ore într-o manieră pe care intenționează să o închirieze prin intermediul platformei via-Romania.ro. În caz contrar, celălalt utilizator nu mai este legat de oferta sa.

8.2 Anulările sunt considerate retrageri înainte de check-in planificat. Una dintre opțiunile de anulare alese aterior de gazda din Politicile de anulare va fi aplicata. Restituirile necesare ca urmare unei anulari vor fi plătite de către via-Romania.ro către Oaspete folosind același canal ales de acesta în sensul secțiunii 8.4.3.

8.3 Gazda trebuie să se asigure că:

8.3.1 - descrierea spatiului de cazare și a imaginilor utilizate nu încalcă legea sau drepturile terților și că se referă numai la oferta de cazare.

8.3.2 - cazarea rezervată cu succes este indicată în consecință.

 8.3.3 - informațiile încărcate nu constituie trimiteri la conținut terță parte.

8.3.4 - el respectă reglementările de drept public, în special cele privind plățile, factoringul și obligațiile fiscale, care pot include, de asemenea, orice obligații care decurg din legea impozitului pe vânzări sau din obligațiile fiscale indirecte. Gazda va fi singurul responsabil de obligațiile și obligațiile conținutului ofertei. via-Romania.ro este îndreptățită să verifice oferta utilizatorilor și să solicite dovezile corespunzătoare.

8.4 Procesul de plată se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții:

8.4.1 Acordul apare prin intermediul unui preț total indicat la sfârșitul rezervării. Aceasta constă din chiria și taxa de procesare, care cuprinde o componentă administrativă și o componentă bazată pe proprietate determinată de chirie. După efectuarea unei rezervări, via-Romania.ro notifică utilizatorilorii, atat gazda cat si oapetele, informeaza despre conținutul rezervarii și prețul total.

8.4.2 via-Romania.ro are dreptul de a modifica în orice moment suma taxelor de procesare. Acest lucru nu se aplică în cazul contractelor de închiriere încheiate deja. Gazda va fi informată cu privire la suma taxei de procesare prin e-mail, în timp util, împreună cu cererea de rezervare.

8.4.3 Oaspetele  trebuie să plătească prețul total indicat în rezervare, prin metoda de plată aleasă în procesul de rezervare. via-Romania.ro incasează cotravaloarea rezervarii de la Oaspete în numele Gazdei și îi reține pentru Gazda în contul Sc Home Shop SRL, aministrator via-Romania.ro, dupa finalizare sejurului oaspetelui, banii vori fi virați in contul gazdei in termen de maxim 7 zile lucratoare.

În cazul în care oaspetele alege sa plateasca în numerar la cazare (cash), gazda la sfarsitul fiecarei luni calendaristice va vira in contul via-Romania.ro  contravaloarea comisionului de 3% din ficare rezervare care provine de pe platforma via-Romania.ro

La plata rezervarii cu card online via-Romania.ro va retine un comision de 3% din totalul rezervarii platite de oaspete, iar dupa dupa finalizare sejurului oaspetelui va vira restul sume in contul gazdai.

8.4.4  În cazul în care utilizarea locului de cazare nu este transferată oaspetelui conform acordului contractual, oaspetele are dreptul de a solicita rambursarea sumei platite pentru acea rezervare pe platforma via-Romania.ro. Cererea de rambursare a contravalorii cazarii  trebuie să fie solicitata imediat, motivând și utilizând formularul de contact.

8.4.5 Gazda trebuie să-și îndeplinească obligația de a plăti comisionul de procesare a rezervarii prin intermediul platformei via-Romania.ro transferând în contul via-Romanai a sumelor datorare, în caz contrar acesul la platforma via-Romanaia.ro poate fi restricționat.

8.4.6 Utilizatorii pot compensa taxele de procesare de pe platforma via-Romania.ro împotriva creanțelor numai dacă acestea sunt scadente și au fost stabilite legal sau sunt indiscutabile. Creanțele nu pot fi transferate terților.

8.5 La cerere, Gazda trebuie să elibereze Oaspetelui o factură pentru prețul total. La cerere, via-Romania.ro va emite catre Gazda o factură pentru taxa de procesare, deși acest lucru va fi afișat fără impozit pe vânzări sau impozite indirecte similare în conformitate cu prevederile legii fiscale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste reglementări.

8.6 Cu excepția cazului în care via-Romania.ro este notificată în alt mod, se presupune în mod întemeiat că furnizorul își desfășoară activitatea în condiții de afaceri și este conștient de obligațiile fiscale (vânzări) rezultate și le satisface în mod corespunzător. via-Romania.ro are dreptul de a solicita dovezi corespunzătoare privind capacitatea de afaceri a Gazdei.

8.7 Gazda își rezervă dreptul de a percepe suplimentar alte costuri la fața locului bazate pe consum și utilizare (în special: electricitate, apă, încălzire). Gazda trebuie să informeze oaspetele că are un drept de bază de a percepe aceste costuri înainte de a încheia acordul. Aceste costuri nu sunt luate în considerare la calcularea taxei de procesare. Acest lucru se aplică și în cazul oricărui depozit de securitate.

8.8 Tichetele de rezervare emise de via-Romania.ro pot fi folosite de oaspeti pentru a face rezervări în perioadele stabilite.

8.9 Utilizatorilor li se interzice să eludeze procesele de rezervare și plată de mai sus, în special taxele de procesare.

 

9 Depozit de securitate

9.1. Gazda are dreptul să perceapă un depozit de garanție în oferta sa. Dacă o Gazda cere un depozit de securitate de la Oaspetelui în ziua sosirii, acest depozit de securitate trebuie să fi fost deja menționate în ofertă, precum și informații corespunzătoare cu privire la valoarea depozitului de securitate și a metodei de plată. Valoarea depozitului de securitate trebuie să fie stabilită înainte de rezervare. De asemenea, trebuie clarificat în prealabil când trebuie plătită suma (de exemplu cu trei luni înainte de sosire, în numerar la sosire).

9.2. În cazul în care gazda nu a menționat depozitul de securitate atunci când a publicat proprietatea sa pe platfoarma via-Romania.ro, dar solicită un depozit de securitate la o dată ulterioară și chiriașul nu este de acord, acest lucru constituie un refuz de a face executarea de către furnizor în baza contractului convenit. În astfel de cazuri, via-Romania.ro își rezervă dreptul de a anula rezervarea și de a percepe gazdei o taxă de anulare.

9.3. via-Romania.ro nu este responsabilă pentru administrarea depozitelor de garanții sau pentru orice pretenții susținute de gazda.

 

10 Sistem de recenzii

10.1. Site-ul permite utilizatorilor să se scrie recenzii reciproc după îndeplinirea acordului de inchiriere. Recenziile sunt destinate furnizări informațiilor relevante privind încrederea utilizatorilor. Comentariile nu sunt revizuite în avans de către via-Romania.ro.

10.2. Utilizatorii se angajează să facă numai declarații veridice în recenziile pe care le prezintă și să respecte dispozițiile legale corespunzătoare. Comentariile exprimate de utilizatori nu trebuie să încalce drepturile terților, în special drepturile de personalitate. Acestea trebuie să fie obiective și nu trebuie să conțină critici defăimătoare.

10.3. Orice utilizare a sistemului de revizuire contrar scopului sistemului de revizuire este interzisă. În special, utilizatorilor le este interzis să emită revizuiri despre ei înșiși sau să aranjeze terțe părți să permită informația să fie cunoscută în revizuiri care nu au legătură cu soluționarea acordului de bază și este interzis să utilizeze recenzii în alte scopuri decât prezentarea pe site.

10.4. via-Romania.ro nu intervine în sistemul de revizuire fără motive justificate. Reexaminările emise nu vor fi nici modificate, nici eliminate de către via-Romania.ro, cu excepția cazului în care via-Romania.ro este obligat din punct de vedere legal. Recenzile nu pot fi modificate după ce au fost postate. Ele sunt salvate permanent în profilul de recenzare al unui utilizator și pot fi vizualizate de toți utilizatorii. via-Romania.ro are dreptul de a adăuga note la o recenzie dacă acest lucru este util pentru clarificarea și o mai bună înțelegere a recenziei în cauză. Singurul caz în care via-Romania.ro va publica o recenziei în locul unui utilizator este dacă gazda a anulat o rezervare, caz în care o opinie automată de o stea va fi publicată în ofertă.

10.5. Dacă recenziei sunt abuzate de un utilizator, via-Romania.ro va avea dreptul de a șterge recenzia, ca o excepție și de a lua măsurile menționate în secțiunea 12.

Aceasta se aplică în special dacă:

10.5.1 - recenzia trebuie eliminată din cauza unei hotărâri judecătorești executorii împotriva celor care au emis recenziei;

10.5.2. - comentariul conține observații vulgare, obscene, rasiste, nepotrivite pentru minori sau ofensatoare criminală;

10.5.3. - recenzia conține informațiile personale ale altui membru, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail;

10.5.4. - recenzia conține legături sau scripturi neautorizate;

10.5.5. - dacă un utilizator a trimis în mod necontrolat o recenzie negativă pentru un utilizator greșit, dar a corectat deja această eroare și a atribuit aceeași recenzie utilizatorului corect;

10.5.6. - recenzia a fost emisă de o persoană care nu a fost autorizată să facă rezervarea;

10.5.7. recenzia provine de la un utilizator al cărui cont de utilizator a fost blocat de către via-Romania.ro în termen de 90 de zile de la înregistrare. Acest lucru nu se aplică conturilor de utilizator care sunt blocate pentru neplata unei taxe de procesare sau în situațiile în care utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a rezolva problema și se restabilește contul de utilizator.

 

10.6. Ambele părți la acord pot conveni să retragă o revizuire care a fost deja emisă. Punctul de revizuire va fi eliminat și nu va mai fi inclus în profilul de recenzii.

 

11 Durată, terminare

11.1. Acordul de utilizare este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

11.2. Utilizatorul poate să îl rezilieze în orice moment fără notificare. O declarație de reziliere către via-Romania.ro se poate înainta în formă scrisă (de exemplu, scrisoare, e-mail) este suficientă. Contractele de închiriere ale utilizatorilor cu alți utilizatori care au fost deja dovedite sau aranjate nu sunt afectate de încheierea acordului. Aceasta se aplică în mod corespunzător cererilor de plată a taxelor de procesare deja datorate.

11.3. via-Romania.ro poate rezilia acordul de utilizare în orice moment cu o preaviz de două săptămâni.

11.4. Acest lucru nu afectează dreptul de a bloca, dreptul de a rezilia doar cauze sau drepturi individuale convenite de încetare a utilizatorului. În special, via-Romania.ro are drept cauză dacă:

11.4.1. Utilizatorul nu respectă o obligație de plată totală sau parțială, nu numai nesemnificativă, în ciuda faptului că a primit un memento cu un termen adecvat;

11.4.2. Utilizatorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni și Condiții Generale și nu întreprinde acțiuni de remediere în ciuda faptului că a trimis un memento cu un termen în timp util. Nu este necesar un memento dacă nu este de așteptat ca acesta să aibă succes sau dacă încălcarea este suficient de severă încât ar fi nerezonabil  via-Romania.ro să-și mențină acordul. În plus, severitatea infracțiunii poate fi rezultatul faptului că utilizatorul a fost deja avertizat de mai multe ori pentru încălcări similare;

11.4.3. Cerințele legii, ale unei instanțe sau ale unei autorități publice înseamnă că utilizarea platformei nu mai poate fi oferită în această formă;

11.4.4. via-Romania.ro întrerupe platforma sau activitățile sale comerciale;

11.4.5. Procedurile de insolvență sunt inițiate pentru activele utilizatorului din cauza lipsei de fonduri.

 

12. Măsuri în caz de comportament ilegal și/sau comportament ilegal de către utilizator

12.1. În cazul în care există indicii specifice conform cărora un utilizator încalcă în mod culpabil dispozițiile legale, drepturile terților sau Termenii și Condițiile Generale sau dacă via-Romania.ro are un interes legitim, în special în ceea ce privește protejarea utilizatorilor împotriva activităților frauduloase, via-Romania.ro poate lua una sau mai multe mai multe dintre următoarele acțiuni care fac obiectul încheierii prezentului contract fără preaviz:

12.1.1 Înștințează utilizatorul cu un avertisment;

12.1.2. Șterge ofertele sau alte tipuri de conținut ale utilizatorului;

12.1.3. Restricționează utilizarea de către utilizator a site-ului web;

12.1.4. Excluderea temporară sau permanentă (blocarea) utilizatorului de pe site;

12.1.5. Să anuleze contractele de închiriere existente în numele furnizorului, fără a lua în considerare politicile de anulare, în caz contrar și să respingă ofertele oaspetelui pentru încheierea unui contract de închiriera în numele furnizorului.

 

12.2. via-Romania.ro ia în considerare și interesele legitime ale utilizatorului în cauză atunci când alege aceste măsuri.

12.3. Îchirierile care au fost deja încheiate între utilizator și alți utilizatori nu sunt afectate de ștergerea unei oferte. Aceasta se aplică în mod corespunzător cererilor de plată a taxelor de procesare deja datorate. O cazare nu apare dacă via-Romania.ro șterge o ofertă înainte de a fi acceptată de un utilizator.

12.4. via-Romania.ro își rezervă dreptul de a bloca un utilizator în oricare dintre următoarele cazuri, luând în considerare interesele legitime ale utilizatorului. via-Romania.ro are dreptul de a bloca un utilizator atunci când:

12.4.1. - utilizatorul a primit în mod repetat recenzii negative în sistemul de revizuire în conformitate cu secțiunea 10 și trebuie blocat pentru a proteja interesele altor participanți pe piață;

12.4.2. - utilizatorul a furnizat informații de contact incorecte în contul său de utilizator, în special o adresă de e-mail incorectă sau nevalidă;

12.4.3. - un cont de utilizator este transferat unei alte părți;

12.4.4. - utilizatorul prejudiciază în mod semnificativ alți utilizatori, în special dacă locuințele și / sau mobilierul acestora sunt deteriorate, distruse, furate etc .;

12.4.5. - există doar cauza datorită riscului și responsabilității similare a utilizatorului.

 

12.5. După ce un utilizator a fost blocat definitiv de către via-Romania.ro, el nu are dreptul să aibă contul de utilizator blocat sau profilul de recenzii restabilit. De asemenea, utilizatorul nu va mai avea permisiunea de a utiliza site-ul cu alte conturi de utilizator sau de a se reînregistra.

 

13. Răspunderea via-Romania.ro

13.1. via-Romania.ro este pe deplin răspunzătoare pentru daunele cauzate cu intenție sau prin neglijență gravă de către via-Romania.ro, angajații sau agenții săi, pentru ascunderea frauduloasă a defectelor, în cazul în care a fost asumată în mod expres o garanție și pentru daunele rezultate din vătămarea vieții, a corpului și a sănătății.

13.2. via-Romania.ro este răspunzătoare pentru alte daune numai dacă acestea provin din încălcarea unei îndatoriri a cărei îndeplinire face posibilă punerea în aplicare corespunzătoare a acordului și a cărei respectare este în mod regulat de încredere de către părțile la acord. Obligația sa de a plăti compensații este limitată la astfel de daune considerate tipice pentru acord și previzibile. Pentru mai multe informații despre asigurarea noastră de răspundere civilă, consultați sfârșitul termenilor și condițiilor.

13.3. Întrucât via-Romania.ro nu participă la relația contractuală dintre gazdă și oaspete, via-Romania.ro nu își asumă nicio răspundere pentru contractele de inchiriere incheiate de gazde si oaspeți prin intermediul platformei via_Romania.ro.

 

14. Dispoziții de încheiere

14.1. via-Romania.ro este autorizat să își transfere drepturile și obligațiile în temeiul prezentului acord în totalitate sau parțial către terți.

14.2. Acest acord este supus numai legilor din România, cu excepția Convenției ONU privind vânzarea internațională a mărfurilor și a dreptului internațional privat român.

14.3. Dacă prevederile individuale ale acestor Termeni și condiții generale sunt sau vor deveni integral sau parțial nevalide, celelalte condiții generale sunt încă valabile. În cazul în care o astfel de dispoziție este nevalabilă, ea se înlocuiește cu o dispoziție legală.

14.4. Toate declarațiile care vor fi transmise în legătură cu acordul de utilizare care urmează să fie încheiat cu via-Romania.ro închiriere trebuie să fie emise în scris sau prin e-mail. Adresa poștală și adresa de e-mail ale unui utilizator sunt cele care sunt indicate ca datele de contact actuale din contul de utilizator al utilizatorului.

Terminologia folosită:

site/platforma - www.via-Romania.ro,  sau orice aplicație asociată cu website-ul www.via-Romania.ro,

via-Romania - administrator al SITE-ului www.via-Romania.ro,

"utilizator" - orice persoană sau entitate care accesează sau ulilizează site-ul,

“oaspete” - utilizatorul care contactează o gazdă listată pe site,

“gazdă” - entitate care își oferă serviciile de cazare către oaspeți, prin intermediul SITE-ului,

“oferta de cazare” - serviciile oferite de către gazda și prețul acestora,

“pensiune” - administratorul unității turistice.